سقف متحرک تراس

تراس در ساختمان های مسکونی بصورتی هستند که عموما فاقد سقف بر روی خود هستند و به جهت قوانین شهری امکان مسقف نمودن انها با مصالح معمول ساختمانی وجود ندارد. سقف متحرک تراس یکی از راه حل ها برای داشتن یک سایبان یا سقف موقت در فضای بالکن ساختمان می باشد.

سقف متحرک پارچه ای در تراس را می توان با استفاده از یک ریموت کنترل به صورت برقی باز کرد تا فضای زیرین خود را مسقف نماید. و در حالت عدم نیاز ان را به راحتی جمع اوری نمود.

وجود نورهای LED در زیر پروفیل های الومینیومی سقف متحرک در شب نورپردازی مناسبی برای فضای تراس بوجود می اورد. نورپردازی گسترده در زیر سقف متحرک نوری یکنواخت را بریا همنشینی خانواده در فضای تراس ساختمان مسکونی مهیا می نماید.

نمونه پروژه های سقف متحرک تراس