مساحت : 20 متر مربع

کاربری : سایبان دکوراتیو

محل پروژه : دهکده المپیک

سال :  فرودین 1401

مشخصات سازه : فولادی

نوع دوخت پارچه : HF