مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارچه ای یک پارچه می باشد که در مجموع ۵۰ متر مربع مساحت را تحت پوشش قرار می دهد.

مساحت : ۵۰ متر مربع

کاربری :سایبان مرکز آموزشی

محل پروژه : دیباجی جنوبی

سال :  ۱۳۹۵

مشخصات سازه : فولاد با لعاب کروم

نوع جوش : فرکانس بالا HF