سقف چادری طرح پارادایس

کلیه فرم های سازه چادری را می توان در سه گروه کلی زین اسبی، خیمه ای (مخروطی) و آرک (طاق) تقسیم بندی کرد. فرم پارادیس یکی از انواع فرم های خیمه ای است که با توجه به سادگی و کاربردهای فراوان آن در کشور ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. این فرم شباهت زیادی به فرم های تترا و اکتا دارد با این تفاوت ستون سازه از میان چادر به گوشه های آن انتقال پیدا کرده.

این فرم سازه چادری به دلیل امکان قاب بندی و همچنین قرار گرفتن ستون ها در محل مناسب قابلیت باربری بسیاری مناسبی دارد از این رو ستون ها و پی ها آنها نسبت به سایر فرم ها بسیار کوچکتر هستن. با توجه به ویژگی باربری فرم پارادایس امکان استفاده از این فرم در روف گاردن و محل هایی که امکان اجرای پی وجود ندارد توصیه می گردد.

در سایبان های موقت مانند سایبان های نمایشگاه ها به دلیل محدودیت در ایجاد پی و همچنین اهمیت سرعت اجرا و امکان حذف پی ها استفاده از فرم پارادایس بسیار مناسب می باشد. علاوه بر آن ایجاد سایه گسترده و مناسب و زیبایی نسبی این فرم  باعث شده استفاده از فرم ها به عنوان غرفه نمایشگاه بسیار متداول باشد.

فرم پارادایس می تواند دارای چهار، پنج و یا بیشتر ضلع داشته باشد. این فرم در مواقعی که از لحاظ اجرای پی محدودیت اجرا وجود داشته باشد می تواند گزینه ای بسیار مناسب برای پارکینگ های مسکونی و همچنین آلاچیق ها و سایبان های استخر باشند.

از مزیت های این فرم نسبت به فرم های تترا و اکتا حذف ستون میانی است که باعث می گردد فضای قابل استفاده و بدون ستون در آلاچیق ایجاد گردد. علاوه بر آن حذف ستون میانی باعث شده استفاده از طرح پارادایس به عنوان پارکینگ یک گزینه بسیار مناسب برای پارکینگ ها باشد.

با توجه به پوشش یکپارچه سازه کششی در این فرم و همچنین امکان اجرای این سازه ها در ابعاد کوچک حتی زیر ۱۰ متر مربع و همچنین امکان سری سازی این فرم به عنوان فرم آماده سازه چادری و قابلیت نصب آن در شرایط مختلف و با محدودیت های فضایی استفاده از این فرم برطرف کننده نیازهای کارفرما خواهد بود. سایر فرم های مشابه شامل فرم سان شید و فرم تترا و هگزا می باشد.

فرم‌های مشابه

دسته: