مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ از محصولات سفارش که برای پارک 6 خودرو مناسب می باشد.

مساحت : 90 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شیراز

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان تحویل : اسفند 1399