مشخصات پروژه

سایبان به فرم زین اسبی

مساحت : 16 متر مربع

کاربری : سایبان پارچه ای روفگاردن

محل پروژه : شهرک غرب

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : مهر 1399