مساحت : 63 متر مربع

کاربری : سقف جمع شونده

محل پروژه : سیسنگان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

سال: مهر 1401