مشخصات پروژه

مساحت : 60 متر مربع

کاربری : اشراف بند استخر و الاچیق

محل پروژه : شهرک غرب

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : اردیبهشت  1399