مشخصات پروژه

سایبان پارچه ای بر روی جکوزی ، استخر و اتشدان واقع در روفگاردن برج مسکونی طراحی و اجرا شده است.

مساحت : 100  متر مربع

کاربری : سایبان پارچه ای روفگاردن

محل پروژه : بوکان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : اردیبهشت 1399