مشخصات پروژه

مساحت : 250  متر مربع

کاربری : سایبان ورودی دکوراتیو

محل پروژه : دانشگاه بوشهر

جنس پارچه : PES-PVC-PVDF

برند پارچه : سرج فراری ساخت فرانسه

زمان اجرا : دی ماه  1399