مشخصات پروژه

مساحت : 18 متر مربع
کاربری : سایبان جمع شونده
محل پروژه : رودهن
سال : مرداد ماه 1399
مشخصات پروفیل : آلومینیوم 6063
جنس پارچه : PES-PVC-black out Mehler Germany
نورپردازی : نقطه ای

موتور الکتریکی : سامفی فرانسه