نتایج جستجوی: پارکینگ

سایبان پارکینگ مسکونی | خیابان یخچال

سایبان پارکینگ مسکونی

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ مسکونی برای تعداد دو خودرو سواری می باشد که در مجموع ۳۰ متر مربع مساحت را تحت پوشش قرار می دهد.

مساحت : ۳۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : یخچال

جنس پارچه : PES-PVC برند hanwha کره

وزن پارچه : ۸۵۰  گرم

زمان تحویل : آذر ۱۳۹۷

سایبان پارکینگ ویلا به فرم خیمه | لواسان

سایبان پارکینگ ویلا به فرم خیمه

مشخصات پروژه

این پروژه دو عدد سایبان پارکینگ برای تعداد چهار خودرو سواری می باشد.

مساحت : ۶۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : لواسان

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

وزن پارچه : ۹۰۰ گرم

زمان تحویل : اردیبهشت ۱۳۹۹

سایبان پارکینگ طرح خیمه | لواسان

سایبان پارکینگ طرح خیمه

مشخصات پروژه

این پروژه دو عدد سایبان پارکینگ برای تعداد چهار خودرو سواری می باشد.

مساحت : ۷۲ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : لواسان – سید پیاز

جنس پارچه : PES-PVC برند Hanwha کره

وزن پارچه : ۹۰۰ گرم

زمان تحویل : بهمن ۱۳۹۷

سایبان پارچه ای پارکینگ ویلا | شهرک زعفرانیه کرج

اجرای سایبان پارچه ای پارکینگ ویلا

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ برای یک خودرو سواری در ویلای شخصی می باشد.

مساحت : ۱۵ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شهرک زعفرانیه کرج

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان تحویل : مرداد  ۱۳۹۷

سایبان پارچه ای پارکینگ ماشین | شهرک باستی هیلز لواسان

اجرای اجرای سایبان پارچه ای پارکینگ ماشین

مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارکینگ برای تعداد دو خودرو سواری می باشد که پشت هم پارک کنند.

مساحت : ۴۰ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شهرک باستی هیلز

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : تیرماه  ۱۳۹۹