مشخصات پروژه

این پروژه شامل طراحی خاص با کاربری المان شهری  که دارای ۴هالک و ۱۲۰ متر مربع  را تحت پوشش قرار می دهد. در اتصال قطعات پارچه کششی از روش جوش فرکانس بالا ( High Frequency )  استفاده گردیده است.

مساحت : ۱۲۰ متر مربع
کاربری : المان شهری
محل پروژه : نوکنده
جنس پارچه : PES-PVC
وزن پارچه : ۹۰۰ گرم
نوع دوخت پارچه : جوش HF
زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۷