مشخصات پروژه

این پروژه یک عدد سایبان پارچه ای یک پارچه با فرم آرک می باشد که در مجموع ۲۰ متر مربع مساحت را تحت پوشش قرار می دهد.

مساحت : ۲۰ متر مربع

کاربری : سایبان محوطه فضای سبز

محل پروژه : پونک

سال :  ۱۳۹۵

مشخصات سازه : فولاد با لعاب کروم

نوع جوش : فرکانس بالا HF