مساحت : 550 متر مربع

کاربری :ورودی دکوراتیو

محل پروژه : بانک صادرات اهواز

سال :  1400