مشخصات پروژه

این پروژه در مجموع از یک سایبان ورودی فودکورت با ادغام دو فرم کایت و آرک به مساحت ۲۵ مترمربع محوطه ورودی رستوران را مورد پوشش قرار می دهد.

مساحت : ۲۵ متر مربع

کاربری : سایبان فودکورت

محل پروژه : قلهک

سال :  ۱۳۹۷

مشخصات سازه : فولاد با رنگ کوره

نوع جوش : فرکانس بالا HF