مشخصات پروژه

مساحت : ۲۵ متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ خودرو

محل پروژه : شهرک اندیشه

سال :  ۱۳۹۵

مشخصات سازه : فولاد با لعاب کروم

نوع جوش : فرکانس بالا HF