مشخصات پروژه

این پروژه در مجموع ۹ سایبان چادری ۲ عدد به صورت مثلثی هر کدام به مساحت ۴۰ متر مربع و ۶ کایت مربعی هر کدام به مساحت ۸۰ متر مربع و سایبان پارچه ای مرکزی به مساحت ۱۴۰ متر مربع می باشد که در مجموع مساحت ۷۰۰ متر مربع را تحت پوشش قرار می دهد.

مساحت : ۷۰۰ متر مربع

کاربری : سایبان دکوراتیو ورودی

محل پروژه : دهکده گردشگری بوشهر

سال :  ۱۳۹۴

مشخصات سازه : بتنی

نوع جوش پارچه  : فرکانس بالا HF