مساحت : 260 متر مربع

کاربری : سایبان موزه

محل پروژه : بندر شرفخانه

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : مهلر آلمان