مشخصات پروژه

پروژه کرمان شامل دو عدد سازه C-16 به قطر 5 می باشد.

مساحت کل: 40 متر مربع

کاربری : سایبان تراس

محل پروژه : کرمان

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

زمان تحویل : مرداد  1399