مشخصات پروژه

این پروژه دو عدد سایبان پارکینگ برای تعداد چهار خودرو سواری می باشد.

مساحت : 50 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : کارخانه الکتروژن

جنس پارچه : PES-PVC

وزن پارچه : 800 گرم

زمان تحویل : خرداد 1398