مشخصات پروژه

مساحت : 25 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : شیراز

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : شهریورماه  1398