مشخصات پروژه

مساحت : 30 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ ویلا

محل پروژه : سهیلیه کرج

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

وزن پارچه : 800 گرم

زمان تحویل : بهمن  1398