مشخصات پروژه

مساحت : 30 متر مربع
کاربری : سایبان پارکینگ
محل پروژه : قزوین
جنس پارچه : PES-PVC
وزن پارچه : ۹۰۰ گرم
زمان تحویل : خرداد ۱۳۹۷