مشخصات پروژه

مساحت : 15 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : سهیله کرج

جنس پارچه : PES-PVC

وزن پارچه : 800  گرم

زمان تحویل : شهریور 1398