مساحت : 100 متر مربع

کاربری : سایبان ورودی فروشگاه

محل پروژه : بازار ساحلی قائم محمودآباد

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند