مساحت : 150 متر مربع

کاربری : سایبان ورودی بیمارستان

محل پروژه : شرکت دلتا کشت ساوه

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : مهلر آلمان