مشخصات پروژه

مساحت : 170 متر مربع
کاربری : سقف رستوران
محل پروژه : یاسوج
جنس پارچه : PES-PVC
وزن پارچه : ۹۰۰ گرم
زمان تحویل : مهر 1398