مشخصات پروژه

مساحت : 36 متر مربع
کاربری : سایبان فضای سبز
محل پروژه : جنت آباد
جنس پارچه : PES-PVC برند Hanwha کره
وزن پارچه : 7۰۰ گرم
زمان تحویل : شهریور 1397