مساحت : 150 متر مربع

کاربری : سایبان حیاط ویلا

محل پروژه : شهر هانوفر – کشور آلمان

جنس پارچه : PES-PVC-PVDF

برند پارچه : مهلر آلمان

زمان اجرا : July 2021