مشخصات پروژه

سازه چادری مدل Su-14

مساحت : 25 متر مربع

کاربری : سایبان ورودی

محل پروژه : همدان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : اسفند 1398