مشخصات پروژه

مساحت : ۲۵ متر مربع

کاربری : سایبان ویلا

محل پروژه : نور

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

وزن پارچه : 800 گرم

زمان تحویل : شهریور 1399