مشخصات پروژه

این پروژه یک سقف متحرک استخر به ابعاد 10*10 متر مربع می باشد.

مساحت : 100 متر مربع

کاربری : سقف متحرک استخر

محل پروژه : مشهد

سال : آذرماه 1399

برند پارچه : PES-PVC-Blackout مهلر المان