مشخصات پروژه

این پروژه یک سقف بازشو پاسیو به متراژ ۴ متر مربع می باشد.

مساحت : ۴ متر مربع

کاربری : سقف متحرک پاسیو

محل پروژه : قیطریه

مشخصات سازه : آلومینیوم ۶۰۶۳

موتور: هیوت

سال : بهمن ۱۳۹۷