مشخصات پروژه

این پروژه دو سایبان متحرک پارچه ای  به ابعاد 5*6 و 7*5 متر می باشد.

مساحت : 65  متر مربع
کاربری : سایبان متحرک تراس
محل پروژه : شهرک نفت
سال : آذر ماه 1398
مشخصات پروفیل : آلومینیوم 6063

جنس پارچه : PES-PVC-black out SRF india

نورپردازی : نقطه ای

موتور الکتریکی : سامفی فرانسه