مساحت : 16متر مربع

کاربری : سایبان گنار استخر

محل پروژه : شهرک طاووسیه کرج

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند