مشخصات پروژه

مساحت : 25 متر مربع

کاربری : سایبان استخر

محل پروژه : گنبد کاووس

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF ساخت هند

زمان اجرا : تیرماه  1399