مشخصات پروژه

این پروژه یک سایبان متحرک تراس در منزل مسکونی در بوکان نیاوران می باشد.

مساحت : ۱۸متر مربع
کاربری : سایبان متحرک تراس
محل پروژه : نیاوران
سال : خرداد ماه ۱۳۹۸
مشخصات سازه : آلومینیوم ۶۰۶۳
جنس پارچه : هانوا ساخت کره