مشخصات پروژه

سایبان به فرم خیمه دوقله با اتصال از سازه اصلی ساختمان

مساحت : 50 متر مربع

کاربری : سایبان پارچه ای روفگاردن

محل پروژه : محمودیه

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : آبان 1399