مشخصات پروژه

دو سازه به فرم خیمه دوقله

مساحت : 700 متر مربع

کاربری : سقف پارچه ای بازار

محل پروژه : بازار امام رضا (ع) بابل

جنس پارچه : PES-PVC-PVDF

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : شهریور 1399