مشخصات پروژه

مساحت : 32 متر مربع

کاربری : سایبان محوطه ویلا

محل پروژه : کردان

جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند

وزن پارچه : 800 گرم

زمان تحویل : بهمن  1399