سایبان پارچه ای طرح حباب

کلیه فرم های سازه چادری را می توان در سه گروه کلی زین اسبی، خیمه ای (مخروطی) و آرک (طاق) تقسیم بندی کرد. سازه کششی طرح بابل از نوع زین اسبی می باشد. تمامی فرم های زیر مجموعه زین اسبی دارای قوس های زیبایی هستند که جذابیت سازه چادری رو دوچندان کرده و امکان نور پردازی در آن را فراهم می آورد.

فرم حباب با توجه به ظاهر فانتزی و متفاوتی که نسبت به سایر فرم های چادری دارد در ایجاد سایبان هایی که با هدف جلب توجه ایجاد می شوند بسیار متداول هستند. ایجاد سایبان مناسب، قابلیت اجرا در ابعاد متوسط و بزرگ، رفع مشکل پی از دیگر مزیت های طرح سازه کششی حبابی است که باعث شده است این فرم به عنوان غرفه های نمایشگاهی کاربرد زیادی داشته باشد. نمونه اجرا شده این فرم در ایران مربوط به نمایشگاه دائمی شهر کرمان می شود که زیبایی خاصی را به این نمایشگاه بخشید.

امکان استفاده از نورپردازی، استفاده از چادرهای رنگی و جذابیت های بصری این فرم در کنار ظاهر فانتزی آن استفاده از آن در مهد کودک ها و فضای بازی کودکان را توجیه می کند. فرم ظاهری حبابی در مان فرم های سازه کششی منحصر به فرد بوده و بقیه فرم ها شباهت کمی با آن دارد.

فرم‌های مشابه

دسته: