سازه پارچه ای طرح قله – دره

طرح قله دره با هدف افزایش زیبایی و جلب نظر عموم گوشه های این سازه به سمت بالا خم شده تا فرم سازه چادری از فرم های متداول متمایز گردد. با توجه به گوشه های تیز این فرم چادری نسبت به سایر فرم های مخروطی ظاهر متفاوتی به آنها می بخشد. شیب زیاد سقف چادری در این فرم مانع از تجمع برف بر سطح آن شده و موجب کاهش نیروهای خارجی که بار برف سهم عمده ای در آن دارد شده و این باعث سبک تر شدن سایبان چادری و کاهش هزینه ها خواهد شد.

استفاده از فرم قله دره کاربرد فراوانی در سایبان های بزرگ برای مجموعه ورزشی ها و سالن های ورزشی و استادیوم های ورزشی دارند. به دلیل سایه مناسب ایجاد شده در این فرم سازه چادری و همچنین امکان کنترل آبهای سطحی و همچنین امکان استفاده از ستون ها و کابل های متعدد در این فرم، وزن سازه های اجرا شده بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

از فرم های مشابه این فرم می توان به فرم سازه کششی پاگودا و تا حدودی به فرم شید اشاره کرد.

فرم‌های مشابه

دسته: