المان دکوراتیو و شهری پارچه ای پارک مسا

المان شهری پارچه ای پارک مسا

شهرداری شهر مسا تصمیم به طراحی و اجرای یک المان دکوراتیو شهری و سایبان فضای باز برای ورودی پارک اصلی این شهر گرفت. در مشاوره های صورت گرفته پارامترهای اصلی مد نظر برای کارفرما در این پروژه شامل زیبایی طرح، قابلیت ایجاد سایه، الهام دهنده ماندگاری و پایداری می شد و در نهایت شرکت tensionstructures به عنوان مجری این طرح انتخاب گردید.

با توجه به نظرات کارفرما تیم طراحی شرکت ۳ سایبان با هم پوشانی نسبتا کم برای ورودی این پارک طراحی کردند. یکی از پیچیدگی های این طرح اطمینان از عدم تداخل سایبان ها با یکدیگر به دلیل هم پوشانی آنها می شد. در مرحله محاسبات مهندسی با هدف اطمینان از حل معضل احتمالی تداخل پارچه ها و همچنین اجرایی انحنای در نظر گرفته شده در طراحی معماری از کابل های کششی اجرا شده تا حدودی از طرح معماری پیشنهادی اولیه متفاوت اجرا شد.

 

مشخصات پروژه اجرا شده

در نهایت سایبان پارچه ای اجرا شده در ابعاد ۹*۲۱ متر و متوسط ارتفاع ۴٫۵ اجرا شد. قرار گرفتن ۳ سایبان در کنار هم توانست سایه ای در حدود ۱۹۰ متر مربع را ایجاد کند. چادر به کار رفته از جنس PTFE و سفید رنگ انتخاب شده است. ضخامت پارچه و ابعاد سازه اجرا شده تحمل بادی با سرعت ۸۵ مایل بر ساعت را خواهد داشت. در نهایت پروژه نیازهای کارفرما از جمله تأمین سایه و محدودیت زمان اجرا را تأمین کرد.

 

محل اجرا مسا (امریکا) فرم سازه سفارشی
کارفرما شهرداری شهر مسا کاربرد المان دکوراتیو شهری
شرکت سازنده tensionstructures متراژ تقریبی(مترمربع) ۱۹۰

دیگر برترین‌های دنیا

دسته: