مساحت : 37 متر مربع

کاربری : آلاچیق

محل پروژه : آبسرد

سال :  1398

نوع دوخت پارچه : HF