مشخصات پروژه

مساحت : 20 متر مربع
کاربری : سایبان پارکینگ
محل پروژه : یزد
جنس پارچه : PES-PVC
وزن پارچه : 800 گرم
زمان تحویل : آذر 1398