مشخصات پروژه

مساحت : 20 متر مربع

کاربری : سایبان پارکینگ

محل پروژه : تبریز

جنس پارچه : PES-PVC

وزن پارچه : 800  گرم

زمان تحویل : آبان 1398