مشخصات پروژه

مساحت : 40 متر مربع

کاربری : سایبان چادری خودرو

محل پروژه : کردان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : SRF هند

زمان اجرا : تیر 1399