مشخصات پروژه

مساحت : 50 متر مربع
کاربری : سایبان پارکینگ
محل پروژه : مشا
جنس پارچه : PES-PVC برند SRF هند
وزن پارچه : ۹۰۰ گرم
زمان تحویل : تیر 1399