مساحت : 100 متر مربع

کاربری : سایبان ماشین

محل پروژه : کردان

جنس پارچه : PES-PVC

برند پارچه : مهلر آلمان